1. estetiğin bir felsefe mi, yoksa yönteme sahip bir bilim mi olduğuna dair tartışmalarda "çıkıntılık" yapan estetik görüştür. günümüzde bu konuya kafa yormak, yöntemin belirlenimi önemli bir hal almıştır.
    http://www.turkiyedireniyor.org/hepimize-gore-sanat/