1. sosyalizm ya da diğer bir anlamıyla toplumculuk, iktidar ve üretim araçlarının halk tarafından kontrol edildiği, sınıfsız ve sınırsız bir topluma ulaşmak için ara yönetim dönemidir.