1. içinde sözlük geçse de tam olarak bir sözlük olmayan çatı platform.

    her birinin kendi yönetimi olan ve sözlük+'lardan oluşan platform. kısmi olarak reddite benzetilebilir.

    sözlük artı adresinden ulaşılabilir