1. bir iğne ile önce lig.supraspinale geçilir. bu katman geçildikten sonra lig.interspinalis katmanı da geçilir. ve anatomi diseksiyonlarında sarı renkle görülen lig.flavum'a ulaşılır. lig.flavum geçildikten sonra dura matere ulaşılır. dura mater serttir ve geçmek için biraz daha fazla kuvvet gerekir. dura mater geçildikten sonra subarachnoid boşluk içine geçilir. bu boşluğa anastezik veriliyor ve bos ile karışıyor.