1. latince spiritus, yani ruh kelimesinden türemiş olan, ruhçuluk. dünyanın en eski inançlarından bir tanesi. idealizmde varlığın ve tüm evrenin idealardan oluştuğunu iddia etmesi gibi spiritualizm de maddecilik karşıtı ve tüm varlıkların özünün ruh olduğunu, ruhlar alemi diye bir alemin olduğunu, ruhlar arasında yücelik ve safhalar sınıflar bulunduğunu ve ete kemiğe bürünmüş ruhların ruhlar alemindeki ruhlarla etkileşim içinde olduğunu, ruhların evrim geçirdiğini ve mükemmeliyete ulaştığını, varlığın ruh yapısına göre hareket ettiğini, savunması yanı sıra kendi içerisinde bir çok dala ayrılmış, kimi spiritualistler ruhun varlığın içinde olduğunu, kimileri ise ruhun varlığın dışında olduğunu savunmuş, kimileri reankarnasyonun spiritualizm'in bir ögesi olduğunu savunmuş, kimileri mümkün olmadığını söylemiştir.
    antik yunan, eski mısır dinleri, şamanizm, ve kızıl derili inançlarının büyük parçasını oluşturmuştur.
    mistisizm, spiritizm, ezoterizm, teozofi, okültizm, parapsikoloji gibi dallarla birebir ilintilidir.