1. siyahi insanlarda görülen 4 ya da 5. ayak parmağının belli bir bölgede yumuşayarak kendiliğinden kopup ayrılması ile belirgin bir durumdur.