1. denge demektir. dengede olan bir cisim üzerindeki net kuvvet ve net moment sıfırdır.

    ayrıca tanımdan anlaşılacağı üzere mühendislik mekaniğinin temelini oluşturur.