1. hukuk, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler terimidir. şu anda ve eskiden beri içinde bulunulan, değişmesi beklenmeyen ve istenmeyen durum anlamlarına gelebilir. aynı zamanda "mevcut durum" olarak da kullanılan bir terimdir.

    gelenekselcilik, muhafazakarlık gibi kavramlara yakın gibi görünse de aslında "statüko" bir durumu anlatan kalıptır. örneğin; türk bayrağının ölçüleri ve rengi konusunda bir statüko vardır.