1. idam sehpasında son sözü "faşizme ölüm, halka özgürlük" olan yugoslav devrimci.