1. geçen porno izlerken arka tarafta subliminal olarak "sex" yazmışlardı farkedince hemen kapatttım. siz de uyanık olun aman dikkat işte böyle böyle insanların beynini yıkıyorlar.
  2. bilinç düzeyinde algılanmayan fakat bireyin düşünce, algılama, karar alma gibi kognitif yetenekleri ve diğer bazı zihinsel süreçleri etkileyen faktörlerin çoğuna denir. bununla alakalı olarak bazı kurumlarca psikoloji ve benzer eğitim almamış insanlara ücreti mukabilinde testler yapılmaktadır. fight club - david fincher en bilinen filmlerdendir, filmde submesaj ile dalga geçildiği rivayet edilir.
    stars