1. bahar görünümü manasına gelir. on altıncı ve on sekizinci yüzyıllar arasında, ukiyo-e sanatının tekniklerini kullanımı ve erotizmin temel alınmasıyla oluşturulmuştur. şunga yapan sanatçılar genellikle kariyerlerine bir zarar gelmemesi için eserlerini anonim olarak sunarlardı.

    yalnızca şunga yapmaları için ressamlar tutan ve bu eserlerin ticaretini yaparak bu işten para kazanan insanlar vardı. şungalar bir mekanda sergilenir, satılırdı. bu da porno endüstrisinin başlangıcının ne denli köklü olduğuna bir işarettir.

    ayrıca yastıkname adı verilen kitaplarda -bizdeki bahnamelerin muadili sayılabilir- yer alan şungalardan üst sınıftaki insanların kız ve erkek evlatları, seks icrasını ve bu konuda başka birçok şeyi öğrenirlerdi.