1. kimseye faydası olmayan gelenek. cerrahi bir operasyon. psikolojik bir işkence. çocukluğunda bu işkenceye maruz kalan bu travmayı yaşayan bir erkeğin ileride psikolojikman normal olması beklenemez. canlı bomba ve en acımasız terör eylemlerini yapan kişilerin çocukluğunda cinsel organlarından şiddet ve işkence görmeleri tesadüf olamaz.
  2. kasten yaralama fiiline sokulabilirse de, ki oraya da fiilin toplumsal uygunluğu teorisi uyarınca sokmamız mümkün olmadığı için kasten yaralama suçu olarak nitelememiz mümkün değildir.

    bir fiilin işkence olması içinse tck 94'teki hallerin sağlanması gerekiyor, sağlamadığı içindir ki tipikliğin noksanlığından dolayı sünneti işkence kapsamına da dahil edemiyoruz.

    soslu fıstık'la ceza hukuku vol1