1. yapay zekanın öğrenme sürecinde verilen örnek girdi ve çıktılara göre yeni tahminler yapması isteniyorsa başvurulan yöntem.

    a: 5 saat çalıştım, sınavdan 80 aldım
    b: 15 saat çalıştım, sınavdan 96 aldım
    c: 1 saat çalıştım, sınavdan 40 aldım

    soru: 3 saat çalışsam kaç alırım?

    o da a b ve c'ye bakıp, analiz edip tahmin yapıyor.