1. t-mac (timeout medium access control- zaman aşımı ortam erişim protokolü) protokolü csma tabanlı bir protokolüdür. s-mac protokolünden esinlenmiştir. t-mac boşta dinlemeyi kaa için minimize etmektedir. sabit uzunluktaki görev çevrimi yerine bir zamanlayıcı koyarak aktif periyodun sonlanıp sonlanmayacağına karar vermektedir. farklı yükteki en uygun aktif zamanı korumak için dinamik olarak onun uzunluğuna karar verilmektedir. aktif zaman sezgisel yolla yani hiçbir şey işitilmediğinde sonlandırılmaktadır.

    her düğüm komşularıyla iletişime geçmek için periyodik olarak uyanır ve sonra bir sonraki çerçeveye kadar tekrardan uykuya geçer. bu sırada yeni mesajlar kuyruğa alınır. düğümler birbirleriyle iletişimi rts, cts, ack (acknowledgement frame) paketlerini kullanarak gerçekleştirirler. aktif periyotta olduğu sürece bir düğüm dinlemeye ve potansiyel iletime devam edecektir. aktif periyot, belirli zaman içerisinde bir aktivasyon olayı oluşmazsa sona erecektir. düğüm eğer aktif periyotta değilse uyuyacaktır.

    çerçeve senkronizasyonu s-mac protokolünde açıklanan sanal kümelemeden esinlenmiştir. bir düğüm ne zaman uyansa beklemeye ve dinlemeye başlar. eğer zamanın belirli bir diliminde bir şey işitmezse, çerçeve planını seçer ve bir sonraki çerçevenin başlangıcını içeren bir sync paket gönderir. eğer bir düğüm başlama sırasında başka bir düğümden bir sync işitirse, bu sync paketindeki planı takip eder ve benzer şekilde kendi sync paketini gönderir. düğümler kendi sync’lerini arada bir tekrar gönderirler.
    akif