1. türklerin öz kültürüyle sonradan edindikleri islami kültürün harmanlanmış olduğuna kanıt.

    eski türklerde ağaç kutsaldır. ağaçların saygı gösterilmesi gereken bir ruha sahip olduğu düşünülür. bu ruh koruyucudur, bereketi sağlar... ve bir olumsuzlukla karşılaşıldığında o ruha sığınılır. (aslında türk mitolojisinde "ağaç" motifi başka şekillerle de çıkar karşımıza.) günümüzde bir kötülükten korunma temennisini ağacın gövdesine değil belki ama tahtaya vurarak gösteren çoktur. yüzlerce yıl önceki "iyi ruh çıksın bu ağaç gövdesinden ve beni korusun" söylemi, günümüzde "allah korusun"a dönüşmüştür.
  2. tahta bulamazsanız dişlerinize de vurabilirsiniz. ben öyle yapıyorum.

    ekleme: önce her birine birer muck olacak şekilde kulaklarımı çekiyorum.