1. -bir sayı yazarken hata sonucu rakamların yerlerinin değişmesi.

  -işlemlerin sonucunda çıkan rakamlardaki hatanın takdim tehirden olup olmadığı, doğru işlem ile yanlış işlemin sonuç rakamlarının fark toplamının 9 ve 9'un katları olmasından anlaşılır.

  en çok muhasebecilerin yaptıkları hatalardır. örneğin; 1.320,12-tl' yi, 1.320,21-tl yazarsanız. sonra yanlışlık nerede diye kara kara düşünürsünüz.

  kaynak
  ozumm
 2. affı yoktur bazı beyan ve bildirimlerde. kesin mizan ya da ba bs bildirimi veriyorsanız, şak diye keserler cezanızı. * *
 3. sadece muhasebeyle ilgili bir kavram değildir.

  takdim: öne gecirme
  tehir: arkaya atma

  bir metinde geçen ifadelerin yerlerini birbiriyle degistirmeye denir. şiirde de çok karşılaşılıyor. elle yazma usuluyle çoğaltılan eserlerde mustensih hatası sebebiyle bazen mısraların bazen kelimelerın yeri kayar. araştırmacı bunu görürse duzeltip dipnotta belirtir.
 4. takdimin sunmak arzetmek manası da vardır. hatta eski bazı kitaplarda sunuş yerine takdim yazar. takdim adım, ayak manasına gelen kadem kelimesinden türemiştir.

  tehir de sonraya bırakma erteleme manasına gelir ki ahir yani son kelimesinden türemiştir.
  ikisinin birarada kullanılınca muhasebe kavramı olduğunu da burada öğrenmiş oldum

  edit: ekleme