1. -sa, -se ekleriyle tarih konuşulmaz elbette ama hakkında "olmasaydı daha iyi olacaktı" gibi bir düşünce oluşturduğum savaştır. nitekim türk'ün en büyük kaybı/engeli/hatası arap seviciliği olmuştur...
  2. her iki tarafta da savaşan türk boyları vardı. çin ya da arap hakimiyeti olsun her türlü asimile olacaktı ve de oldu.
    tarihimiz her zamanki gibi yine kazançlı ve haklı taraf olarak bizi gösterdi. bu na benzer bir mantık, işgalleri fetih olarak sunmaları.sen git arabistanı, kafkasları, balkanları işgal et sonra bunu fetih ve cihat adı altında topla. aynı şekilde yunanı ingilizi saldırdığında izmir işgali, istanbul işgali de. bunun sonucunda kendini evlad-ı osmanlı olarak tanıtan ve yeniden eski topraklara ulaşmayı hedefleyen bir sürü oluştu.
    gamit
  3. türkler ne şam'ın şekeri ne arabın yüzü diyebilseydi, bugün işler arap saçına dönmezdi belki.
  4. çin'in coğrafyadaki aşırı hegemonyasından dolayı türkler yardım etmiştir. yoksa ondan elli sene önce haccac'ın horasan valisi olduğu vakitlerde kılıçlarla doğranan, 24 km bir yolda sağlı sollu asılan, buhara'da kadınları-kızları cariye yapılan, mallarına mülklerine el konulan türkler keyfinden yardım etmedi.

    tabii şöyle bir durum da var, binlerce türkün katli 700'lü yıllarda emeviler zamanında oluyor, 750'li yıllardaki arap-çin savaşında islam yönetimi abbasi devleti'nde; zaten emeviler zamanında olan ırk sorununu da 'islam evrensel dindir' diyerek ortadan kaldırmış olan yine abbasilerdir. ve türkler severek islamiyet'e geçmemiş, külliyen yalan. şimdi çoğu kişi türklerin malazgirt muharebesinde 'allah allah' diye bizanslılara saldıklarını düşünüyor. alakası yok. ordunun çoğu pagan. dikkat ederseniz meb'in müfredatında türklerin islamiyet'e geçişi yüzeysel aktarılmış. hatta değinilmemiş gibi. kimse bilmek istemez atalarının araplar tarafından tecevüz edilerek, doğranarak, zorbayla din değiştirdiğini. abbasiler dönemindeki türk beylikleri yönetimin yumuşaklığından dolayı çin'e istinaden daha esnek haklar kazanacakları için yardım etmiştir. dinle minle alakası yoktur vesselam.