1. yeryüzündeki bütün suların, denizlerin hakimi, ölülerin koruyucusu olduğuna inanılır.