1. semavi dinler öncesinde insanların kendi hayal güçleri ve elleriyle vücuda getirdikleri tanrıların, kendi nefislerinin bir yansıması olarak görür ve bakire bedeninin kendisini cezbettiği görüşünden yola çıkarak, yaratmış oldukları tanrıların da barbar ve kan emici olduğu için bakire kanının tanrıları sevindireceğini var sayar. sihir, büyü ve fal oklarında kullanılan bakire kanı, tanrıların da sırlı bir bilinmezlik içinde oldukları için merasimler yoluyla kurban olarak düşünülür. tarihin mezarlığı hortlasa bir milyar tanrı dolacak ortalık.
  2. insanlara da bir şekilde tesir etmiştir. bakire değilse asla evlenmem tarzı cümlelerin kurulma nedeni belki de budur.
    kuz