1. kendini evren bünyesine dahil edebilmiş kişidir.
    abi