1. yunus emre'nin bir çok insan tarafından bilinen çok güzel dizeleri.

  taştın yine deli gönül

  taştın yine deli gönül
  sular gibi çağlar mısın
  aktın yine kanlı yaşım
  yollarımı bağlar mısın

  nidem elim ermez yâre
  bulunmaz derdime çare
  oldum ilimden avare
  beni bunda eğler misin

  yavı kıldım ben yoldaşı
  onulmaz bağrımın başı
  gözlerimin kanlı yaşı
  irmağ olup çağlar mısın

  ben toprak oldum yolunda
  sen aşırı gözetirsin
  şu karşıma göğüs geren
  taş bağırlı dağlar mısın

  harami gibi yoluma
  aykırı inen karlı dağ
  ben yârimden ayrı düştüm
  sen yolumu bağlar mısın

  karlı dağların başında
  salkım salkım olan bulut
  saçın çözüp benim içün
  yaşın yaşın ağlar mısın

  esridi yunus'un canı
  yoldayım illerim kanı
  yunus düşte gördü seni
  sayru musun sağlar mısın