1. kişilerin maddi ya da manevi bütünlüğüne verilen zararın ödetllmesidir.ceza değil bir yaptırım (müeyyide) dır.