1. zaman biriminde çoklu erişim (tdma): dijital kablosuz telefon iletim teknolojisi. tdma, belirli bir frekansta her kullanıcıya farklı bir zaman aralığı tahsis eder. tdma, taşınabilir veri miktarını artırmak için her hücresel kanalı üç zaman aralığına böler. her düğüm kendi zaman aralığında iletimini gerçekleştirdiğinden sürekli iletişim yapılmamaktadır. iletim zamanı içerisinde kullanılmayan zaman aralıkları boş kalmaktadır. veri iletiminin sürekli olmadığı patlamalı trafiklerde enerji tasarrufu sağlamaktadır. düğümler aynı bant genişliğini kullandığından senkronizasyonunun dikkatli yapılması gerekmektedir

    tdma'nın avantajları: tdma, verilerin yanısıra sesli iletişimi kolayca uyarlayabilir. tdma, 64 kbps ila 120 mbps veri hızlarını taşıma kapasitesine sahiptir. tdma, operatöre faks, ses bandı verileri ve sms gibi hizmetleri ve multimedya ve video konferans gibi bant genişliği yoğun uygulama uygulamalarını yapmasına olanak tanır.
    tdma teknolojisi kullanıcıları zamana göre ayırdığından, eşzamanlı iletimlerden hiçbir şekilde parazit olmamasını sağlar. tdma, görüşmeler sırasında zamanın sadece bir kısmını ilettiği için kullanıcılara uzun pil ömrü sağlar. tdma, bir analog sistemi dijital hale dönüştürmek için en uygun maliyetli teknolojidir.

    tdma'nın dezavantajları tdma teknolojisini kullanarak dezavantaj, kullanıcıların önceden tanımlanmış bir zaman dilimine sahip olmalarıdır. bir hücreden diğerine geçerken, bu hücredeki tüm zaman aralıklarının dolması kullanıcıyı kesebilir.
    tdma'daki diğer bir problem, çoklu yol bozulmasına maruz kalmasıdır. bu çarpıklığın üstesinden gelmek için, sistem üzerinde bir zaman sınırı kullanılabilir. zaman sınırı sona erdiğinde sinyal göz ardı edilir.
    akif