1. tanınmamak, gerçek kimliği gizlemek için giyilen kıyafet. kılık değiştirme.

    osmanlı'da padişahların ahaliyi trolleme yöntemi.