1. Derin derin düşünme, kendini düşünceye kaptırıp çevresini fark etmeyecek dalgın bir durum alma durumudur.

    "Büyük yaradanımızın kudretine şehâdet eden varlıkları tefekküre dalmak bir ibâdettir; maddî ve mânevî birçok keşifler, yükselişler bütün tefekkür mahsûlüdür." *

    Felsefe ile olan ilişkisi için şu yazı okunabilir.