1. kara yakındı önce, hem çok yakın,
  elimi uzatsam tutardı.
  yıldızsız teknemdi inip çıkan gece,
  kurumuş gece, kum, kömür, arduvaz...
  kara yakındı önce, hem çok yakın,
  denizleyin inip çıkan önümde
  bir tanrının atardamarı.

  açtım, yorgundum ama uykum yoktu.
  günlerce yekesiz yelkensiz
  ne de çok kuş takılmıştı ardımıza,
  ne çok harman gördüm köpükten beyaz...
  açtım, yorgundum ama uykum yoktu.
  güneşler hala sağımda solumda,
  sürer gibiydi açık deniz.

  deniz en ince hayvanı belleğin
  nerden kalktım, o rıhtım, o çan...
  bilmiyorum o gök kıyı nereye gitti!
  bir masal şebboyu çarmıhtaki yaz.
  deniz en ince hayvanı belleğin
  bir kuşluk vakti tanrının sevdiği
  görünür zaman yaratan.

  canlı mıydım? o uğursuz kıyıda
  öldüğüm gün de bilemedim.
  hep o sallantı, o devinim, o avcıl
  bayrak, bir aş tenceresi, bir az
  küfür, karı kız öyküleri, sonra
  dipteki ölülerin fısıl fısıl
  konuşmalarını dinledim.

  doğdum mu? nasıl? belki bir tezlik
  yeli kımıldadı, kan gibi.
  ağaç ve kızak, demir, yağ, halat, katran,
  boya kutuları, sünger, tel ve gaz...
  derken gün kokulu yüreğimdi ilk
  yapının boş gömütünde dikili
  sabırsız kaburgama çarpan.

  ruh, şarabı gördü üzümden önce
  süt, kan olmak için devinir
  tohum bildi herkesten önce ekmeği
  gün, denizi salıvermeden batmaz.
  ruh, şarabı gördü üzümden önce
  ağaç ne diye kalktı çiçeklendi,
  denize inmesi nedendir?

  ah yalnızlığın gömük kapıları,
  aysız ayışığı gibiydim,
  geceleyin gece, gündüzleyin gün
  gibi suyun altınavuran yalaz.
  ah yalnızlığın gömük kapıları
  bir yağmuru dinlercesine bütün
  anları iç içe bilirim.


  bir tekne her zaman düşüncelidir.
  bizimle demirledi gece.
  karaya çıktı tayfalarım uykulu.
  pruvamda çok acayip bir yıldız
  konmak istercesine gider gelir
  ,
  suları budanmış bir yolculuğu
  sürdürmek isterdi kendince.

  kara yakındı önce, ödağacı
  kokusu sarmıştı geceyi.
  ve bir kuş bağırdı çağırdı tepemde,
  fosforlu sesi kabarık ve ıssız.
  lale rengindeydi şimşeğin dalı,
  ve güneydoğunun yangını pembe
  nakışlı bir çanak gibiydi.

  unutmak istemiyorum bunları,
  göğün damarlarını gördüm,
  fırtına kırının yaban keçisini,
  koşar küpeşteme saçsız sakalsız...
  ağaç gibi yırtılan karanlığı,
  koca kulaklı lodosu, o fili,
  ah yay biçimdeydi ölüm.

  yalnızlıktır denizin tek yasası,
  aşkın altın yasasıdır o.
  bir gün kum uyanır, ay gıcırdarsa
  çalınırsa bir gün gömük kapımız
  kalamazsın sabaha inen suda,
  kalk kürek, yola düşmenin sırası
  aşkın altın yasasıdır o.

  kükürt rengindeki ağzı gecenin
  üfürdü huysuz karanlıkta
  sintineme düşçül bir ateşböceği
  kömürdüm, tahtaydım, kurumuş anız,
  o böcek oldu yangımı teknemin,
  anladım kuşun, yıldızın gizini,
  başladım usuldan yanmaya.

  söndüremezdi kimse bu ateşi,
  kıyıdan kesilmiş sularda,
  kara hem yakındı şimdi, hem çok uzak
  bir yanyanaydım onunla, bir yalnız
  .
  devirdim bütün yüklediklerimi
  ve demiri uykuda bırakarak
  bindirdim eskil kayalara.

  parçalanıyordum kimse bilmeden,
  ateştim cevizin içinde,
  ve bir gece içinde bilmeden öldüm.
  ey gece, nereden yol bulacağız,
  ey yaralı göğsüme düşen yelken,
  ya sen kürek, solmuş rüzgar gülüm,
  ya sen ne diyeceksin, söyle!

  deniz durdu, mumyası yıldızların
  erir gün görmüş kayalıkta,
  ve yürüdü sabah, denizin ineği.
  ölünce ne yapsak sabah oluruz...
  ah kara yakındı ve darmadağın
  kuşları durmuş zaman kadar eski,
  taşları hüzün olan kara.

  kopmuş uykunun iskeletiyim ben,
  artık yelin göğsü olamam.
  gördün mü ölümün gözündeki mor rengi,
  söyle, ölüp dirilen tanrı, temmuz,
  ay yapraklarının indiği bu dam,
  eski düşleri taşır mı yeniden,
  koca karınlı kuşlar gibi.

  bir yanda parçalanmış teknem durur,
  sert tütünüyle gün bir yanda.
  kara yakındı önce, hem çok yakındı,
  elimi uzatsam tutardı ama
  yalnızlıktır denizin tek yasası,
  bütün ölüler unutulur,
  yaşayanlar kalır tek başlarına
  .

  akşamleyin kaptan, birkaç gemici
  gelip dizildiler kıyıya.
  tutunacak bir tekne arar gibiydi
  ayağı kayan meltem ve cigara
  içerek konuştular gizli gizli,
  bense dalgın bakıyordum, boşuna
  koparılmış süsendim sanki.

  çalıştılar bir hafta, ağustosun
  altısında bütün iş bitti.
  kesik baş çapa, iplerim, küreklerim
  kumsalda şaşkın bir yığındır şimdi.
  tüter el ayak, tüter ıslak odun,
  denizin uzaklardan getirdiği
  yabancı, anlamsız bir şeyim.