1. tanrının, dikkatsiz bir gününde (7. gün olabilir, veya ornitorenk'i yarattığı gün de olabilir) cetvele bakmadan element yaratırken teknesyumun olması gerektiği kısmı es geçtiği için dünyada doğru dürüst bulunamayan elementtir. atom numarası 43 ve atom ağırlığı yaklaşık 98 g/mol'dür. nükleer tıpta oldukça sık kullanılır.
  2. doğada bulunmayan, yapay olarak elde edilen bir elementtir. molibdenin hızlandırılmış döteryum çekirdekleri (d+) ile bombardımanından elde edilir. nükleer tıpda damar yolu ile hastaya verilir, dokulara tutulması sağlanarak bölgenin görüntülenmesini sağlar.

    yarılanma süresi 6 saat kadardır, hızlıca kullanılması gerekir.