1. temsili vekalette milli irade temsilciler vasıtasıyla ortaya çıkar. vekil, tüm ülkenin tüm milletin vekilidir. milletin bütününü temsil eder. vekillerin oluşturduğu meclis, kanun koyucu mercidir. milletin iradesinin yansıdığı yerdir meclis. burada emredici vekalette olduğu gibi halk doğrudan vekillere müdahale şansına sahip değildir. onları azledebilme yetkisi yoktur. çünkü doğrudan demokrasi anlayışı yerine temsili demokrasi anlayışı hakimdir. halk sadece referandum, plebisit gibi uygulamalarla yasamaya müdahale edebilir.

    (bkz: emredici vekalet)
    (bkz: halk egemenliği)
    (bkz: milli egemenlik)
    ae