1. teori kesindir ve bir kurala bağlılığı açıklar. ama bu kesinin sınırları vardır. örneğin newton mekaniği önce her durumda geçerli sanılıyordu ama daha sonra ışık hızının altındaki hızlarda geçerli olduğu anlaşıldı. haberde duyduğumuz "öne sürülen teori"ler ise aslında öne sürülen hipotezlerdir.
  2. 1993'te üretilen lise biyoloji dersi müfredatı'nda ki bir bilgi kirliliği yüzünden karıştırılan fenomen;

    - teori'ler basitçe bir olayın nasıl olduğuna açıklık getirirler. örneğin büyük patlama teorisi gibi. büyük patlamanın nasıl olduğunu açıklar sadece.
    - kanun'lar ise her hangi bir olayın neden olduğuna açıklık getirirler. örneğin newton'un hareket kanunları gibi. newton kanunları, kinematik hareket deseninin sebeplerini matematiksel olarak açıklayarak, farklı bir analiz sunar.

    teorilerin kanun'a dönüşmesi ya da kanundan daha geçersiz olması gibi bir olay söz konusu değildir. her ikiside aynı derecede gerçerlidir, sadece cevap verdiği soru farklıdır ve bilim camiası koskoca bilimi hipotezler üzerine kuramaz. farkları basittir, maalesef günümüzde tüm öğretmenler 93'de ki şekliyle hatırlamaya devam ederler. o müfredat evrim konusununda traşlanmaya başladığı ilk müfredattır.