1. teori kesindir ve bir kurala bağlılığı açıklar. ama bu kesinin sınırları vardır. örneğin newton mekaniği önce her durumda geçerli sanılıyordu ama daha sonra ışık hızının altındaki hızlarda geçerli olduğu anlaşıldı. haberde duyduğumuz "öne sürülen teori"ler ise aslında öne sürülen hipotezlerdir.
 2. arkadaş, şunun hipotez ile aynı olmadığını bir türlü açıklayamadık. "x teorisi kanıtlansa kanun olur" diye bir argüman almış başını gidiyor.

  bakın tane tane açıklıyorum:

  teori: evrende bir fenomeni açıklamak için üretilen bilimsel bilgi. kanıtlara desteklenmezse zaten bunun adı teori değil hipotezdir. mesela big bang bir olaydır. bu olayı açıklamak için bir çok kanıt sunulmuş ve kabul edilmiştir. aynı şekilde evrim de. evrim yalan değildir. evrimi kabul etmiyorsanız, bir zahmet hayvanlar üzerinde denenen tıbbi ilaçları da kullanmayın. iki yüzlü olmayın. o deneyler belirli hayvanların insanlarla alakalı evrimsel özelliklerine dayanılarak yapılır.

  kanun: evrende bir fenomeni tanımlamak için kullanılır. mesela maddelerin hareketini tanımlamak için newton belli kanunlar tanımlanmıştır. aynı şekilde suyun kaldırma kuvveti, momentum gibi. "bakın maddeler böyle hareket ediyor" deyip havaya taş mı atsın adam? teori değil kanun diyoruz o yüzden. matematiksel eşitlik ve denklemler de bir kanundur. tanımlanır. açıklanmaz.

  siz kelimenin manasını yanlış biliyorsunuz diye bilim salak olmuyor. ya da evrime "inanan" insanlar. evrime inanmak ne allah aşkına ya? ben de yerçekimine inanmayayim bari. belki uçarım falan?

  edit: telefondan yazmak zor.
 3. 1993'te üretilen lise biyoloji dersi müfredatı'nda ki bir bilgi kirliliği yüzünden karıştırılan fenomen;

  - teori'ler basitçe bir olayın nasıl olduğuna açıklık getirirler. örneğin büyük patlama teorisi gibi. büyük patlamanın nasıl olduğunu açıklar sadece.
  - kanun'lar ise her hangi bir olayın neden olduğuna açıklık getirirler. örneğin newton'un hareket kanunları gibi. newton kanunları, kinematik hareket deseninin sebeplerini matematiksel olarak açıklayarak, farklı bir analiz sunar.

  teorilerin kanun'a dönüşmesi ya da kanundan daha geçersiz olması gibi bir olay söz konusu değildir. her ikiside aynı derecede gerçerlidir, sadece cevap verdiği soru farklıdır ve bilim camiası koskoca bilimi hipotezler üzerine kuramaz. farkları basittir, maalesef günümüzde tüm öğretmenler 93'de ki şekliyle hatırlamaya devam ederler. o müfredat evrim konusununda traşlanmaya başladığı ilk müfredattır.