• okudum
  • okuyorum
  • okumak istiyorum
 • youreads puanı (9.50)
Yazar Ziya Paşa
terkib-i bend ve terci-i bend - ziya paşa
terci-i bend, ziya paşa'nın 1859’da kaleme aldığı ünlü şiiridir. terkîb-i bend, ziya paşa'nın 1870'te, cenevre'de iken hürriyet'i tek başına çıkarmaya devam ettiği dönemde yazdığı ünlü şiirinin adıdır.

terkib-i bentte işlenen yaşamdan ve talihten şikayet olmakla beraber felsefi düşünceler, dini, tasavvufi konular ve toplumsal yergiler de terci-i bentte işlenir.
 1. aynı zamanda birer nazım şekli olan terkib-i bend ve terci-i bend dendiğinde akla gelen şiirlerdir.

  âyînesi iştir kişinin lâfa bakılmaz.
  şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde.

  nush ile yola gelmeyeni etmeli tekdir.
  tekdir ile uslanmayanın hakkı kötekdir.

  gibi pek çok beyitleri darbı mesel olmuştur. bendlerin tamamı için buyrun.
 2. en ummadığın keşf eder esrâr-ı derûnun,
  sen herkesi kör, âlemi sersem mi sanırsın?

  (en ummadığın senin içyüzünü keşfeder,
  sen herkesi kör, halkı sersem mi sanıyorsun?)


  ah o üslup yok mu üslup.. hemen kendini ele veriyor...