1. üçüncü seçeneğin olmadığı, 3. yolun olanaksızlığı, üçüncü yol yoktur, şeklinde çevirebileceğimiz latince vecize.