1. tdk tanımına göre arası kesilmeksizin sürme, ard arda gelme, sürüp gitme anlamında osmanlıca kelime.

    bir hukuki terim olarak da davanın ihbarıhalinde, dava kendisine ihbar edilen üçüncü kişinin davayı bir başkasına ihbar etmesi halidir.