1. absürt, insanı yeren, aynı zamanda da okuması eğlenceli bir şiir. bu şiire eğlenceli demekle şairin emeğine saygısızlık mı ediyorum, bilmiyorum. belki çok farklı amaçlarla çok spesifik kişilere yazılmıştır. fakat şiiri okuduğumda tezatları ne denli güzel kullandığını görebiliyorum. bu da bana büyük haz veriyor. tezatlar destanı adına layık bir eser.

  ***
  yeni bir destan eyledim icad
  dinleyen ahbaba yadigarım var
  mahzun gönülleri etmek için şad
  ağlarım sızlarım ah u zarım var

  yüz bin deve gelir gider katarım
  nerde akşam olur orda yatarım
  her ne ister isem alır satarım
  kimse karışamaz ihtiyarım var

  ben icadeyledim havayı yolu
  yazda ferahlarım sağ ile solu
  kırk mağazam vardır rüzgarla dolu
  kafdağı ardında bit-pazarım var

  görmediğim şeyi asla sezemem
  korku bilmem hiç yalınız gezemem
  icabetse kendi adım yazamam
  katiplikte gayet iştiharım var

  gözüm ışıklıdır güne dayanmaz
  aklım çoktur amma kimse beğenmez
  asılmağa gitsem sicim inanmaz
  böyle yüz bin ahbap yüz bin yarim var

  ibadet eylerim namazı kılmam
  temizlik severim lekemi silmem
  ömrümde zararsız günümü bilmem
  her senede yüz milyonluk karım var

  düştüğüm yok hiçbir düşman kasdine
  kaçsam kimse geçiremez destine
  kuvvetliyim keçe kilim üstüne
  yaya yürümeğe iktidarım var

  sözüm lezzetlidir hatırlar yıkmaz
  yalan da söylesem dinleyen bıkmaz
  uykuda kötü söz ağzımdan çıkmaz
  büyük küçük tanır namus arım var

  parasız kalanlar bana el verir
  çok köprülü sular geçsem yol verir
  evvel param alır sonra mal verir
  her tüccar yanında itibarım var

  cömertlikte yoktur misl ü menendim
  herkes kesesinden yesin efendim
  yalınız yatmaktan bezdim usandım
  odamda yüz güzel gülizarım var

  her kim saz çalarsa aşık bilirim
  dilsiz adamları sadık bilirim
  herkesten kendimi faik bilirim
  kibrim yoktur amma az vekarım var

  sarhoş olup meyhanede susmalı
  bir iyilik gördüğünde küsmeli
  adam öldürenin tüyün kesmeli
  böyle akla yakın çok kararım var

  göze ilaç verdim yaşı akmadı
  az açıldı amma doğru bakmadı
  yüz hastaya baktım biri kalkmadı
  doktorlukta büyük iftiharım var

  sorman arkadaşlar benim kederim
  ta ezelden tersinedir kaderim
  hanemiz fevkinde durur pederim
  biraz hasretliyim intizarım var

  lazım olan şeye zihnim yormadım
  kendi hanem yolum ile sormadım
  adın işitmedim kendin görmedim
  gönlüm eğler birkaç kafadarım var

  haklı haksız bir söz altında kalmam
  hırsızlık da etsem açıktan çalmam
  aldığımı vermem verdiğim almam
  yeni alışveriş intişarım var

  huzuri sözlerin halli muhaldir
  manasın anlıyan ehl-i kemaldir
  ben de bilmem ne devlettir ne maldır
  bitmez hesap olmaz bunca varım var
  ***

  ayrıca üniversite sınavlarına hazırlanırken kullanılan türkçe kitaplarında aşağıdakilerden hangisinde tezatlık örneği vardır sorularında bol bol karşılaşır (*:swh)