1. seyir ekranının + şeklinde dörde bölünerek aynı anda farklı durumları anlatmak için kullanılan sinema tekniği.
    drivefilmi üzerinden örneklerle yapılan açıklaması ise burada.
  2. telefon kulübesi filminde de kullanılmıştır.
    stars