1. "bazı bitkiler zehirlidir."

    bir grubun ortak yanından bahseden tikel önermedir.

    (bkz: tikel)
    (bkz: tümel önerme)
    abi