1. "tını" veya "sesin rengi" anlamına gelir. sesin karakteristik özelliğini belirtir.