1. balık, kuş ve suya gelen memelilerle beslenirler. insanlara da saldıranları vardır. timsahlar avına saldırmadan önce yaklaşık 2 metrelik bir alana girmesini beklerler. avı saldırabileceği kadar yakına gelen timsah, yaklaşık 12 m/s bir hız ile avını yakalar. bu hıza; vücutlarının yapısı, arka bacakları ve de en önemlisi kaslı kuyrukları sayesinde ulaşırlar. avlarını güçlü çeneleri arasına sıkıştırıp suya çekerek boğarlar. kendilerinden büyük olan avlarını 200 kg bir kuvvet uygulayabildikleri ve avını ağzı ile kavrayıp kendi etrafında birkaç kez dönerek gerçekleştirdikleri ölüm dönüşü adı verilen yöntemle daha küçük parçalara ayırırlar. çeneleri sağa sola hareket etmediği için besinleri çiğneyemeden büyük parçalar halinde yutarlar. sindirim için çakıl ve taş da yutarlar. sonra dişlerinin arasındaki artıkları dışarı çıkarırlar. taze etin sindirimi zor olduğu için bazı türler avlarını gömerek çürümelerini bekler.

    gözleri üç perdelidir. suya daldıkları zaman burun ve kulak delikleri birer kapakla örtülür. ağız gerisinde bulunan bir kıvrımı damaklarına yapıştırarak soluk ve yemek borularını birbirinden ayırabildiklerinden su altında bile ısırıp yiyebilirler. konik yapılı dişler aşındıkça yenileri sürer. derilerinden bavul, çanta iskarpin yapılır. bu bakımdan bol miktarda avlanırlar.

    yürekleri dört gözlüdür. aort kökleri panizza kanalı vasıtasıyla birleştiklerinden vücutlarında kirli kan dolaşır. diğer sürüngenler gibi soğukkanlı hayvanlardır. vücut ısıları çevre ısısına göre değişir.