tin


  1. 'ruh' anlamına gelir.
    etimolojik olarak bakılırsa 'rüzgar' anlamını da taşıyormuş.
    ruh ve rüzgar tek kelimede vücut bulmuş derin iki kelime.