1. 6235 sayılı kanuna göre kurulan türk mühendis ve mimar odaları birliği (tmmob) bünyesi içinde oluşturulan ve türkiye sınırları içinde meslek ve sanatlarını uygulamaya yetkili olan, mesleki etkinlikte bulunan şehir plancılarını örgütü içinde toplayan, tüzel kişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olarak tanımlanmakta olup şimdiye kadar şehir plancılarının hiçbir derdine derman olduğu görülmemiştir. ancak aidat alma konusunda gayet başarılılardır.