1. ezra pound'un cathay adlı kitabında yer alan bir şiir.

  “wet spring time,” says to-em-mei,
  “wet spring in the garden.”

  i
  the clouds have gathered and gathered,
  and the rain falls and falls,
  the eight ply of the heavens
  are all folded one darkness,
  and the wide flat road stretches out.
  i stop in my room towards the east, quiet, quiet,
  i pat my new cask of wine.
  my friends are estranged, or far distant,
  i bow my head and stand still.

  ii
  rain, rain, and the clouds have gathered,
  the eight ply of the heavens are darkness,
  the flat land is turned into river.
  “wine, wine, here is wine!”
  i drink by my eastern window.
  i think of talking and man,
  and no boat, no carriage approaches.

  iii
  the trees in my east-looking garden
  are bursting out with new twigs,
  they try to stir new affection,
  and men say the sun and moon keep on moving
  because they can't find a soft seat.
  the birds flutter to rest in my tree,
  and i think i have heard them saying,
  “it is not that there are no other men
  but we like this fellow the best,
  yet however we long to speak
  he cannot know of our sorrow.”


  "islak bir bahar," diyor to-em-mei
  "islak bir bahar, bahçeye indi."

  i
  birleşti bulutlar, birleşti,
  yağdı, yağdı yağmur.
  bir karanlık sokulmakta
  göğün sekiz katına.
  ve geniş ve bomboş patika,
  uykulu, gerindi.
  oturdum odamda, sükun içinde,
  uzandım iştahla şarap testime.
  dostlarım göçtü, yittiler ya da,
  bense başımı eğip oturdum yine.

  ii
  yağmur, yağmur ve bulutlar birleşti,
  karanlık, göğün sekiz katına sindi,
  sel boğdu ıssız toprakları.
  "şarap, şarap, işte şarap!"
  içiyorum, penceremin önünde,
  düşünüyorum eski dostları,
  ve hiç görmüyorum yolda, evime
  yanaşan bir kayık yahut bir arabayı.

  iii
  doğudaki bahçemde duran ağaçların
  gövdelerini yarmakta tomurcukları.
  cılız tenlerinde bir şefkât arzusu.
  diyorlar ki: güneş ve ay hep döner gökte,
  çünkü, bulamamışlardır bir konak kendilerine.
  işitiyorum hışırdayan kanatlarını kuşların.
  diyorlar ki: "bir sürü âdem var etrafta,
  fakat bu adamdır bizim en sevdiğimiz,
  daima onunla söyleşmeyi dileriz,
  bizim derin hüznümüzü hiç anlamasa da."