1. klasik türküler bestekârı, sol minor adagio eseri için (bkz: remo giazotto)