1. tek başına doğada yaşamını idame ettiremeyen h. sapiens'lerin bir araya gelip sürü, kabile, aşiret gibi kavramları da aşacak kadar kalabalıklaşması sonucu ortaya çıkan bir topluluk.

    en küçük yapı birimi insan olarak kabul edilebilecekken, aileyi toplumun temel taşı, temeli olarak görmek evlenmemiş, evlenmek istemeyen veya ailesini kaybetmiş bireyleri toplumun dışına itmekten farklı bir şey değildir.

    temel unsuru birey olan bir topluluktur yani.
  2. baskıyı meşru kılan.
  3. ilk başladığı yer ailedir. kimi zaman diktatör bir rejim içerisinde dünyaya gelinir, kimi zaman liberal. nadiren de sosyalist. ancak hangisi olursa olsun mutlak güç ailededir. aile, isterse zamanla bu gücü paylaşır.

    büyüme sürecinde aile, bireyi baskılayıp isyanlara sebep olabilir. kimileri sindirmeyi, tek tip bireyler yaratmayı hedefler. aileden para alındığı sürece her daim bir iktidar ilişkisi olacaktır. kanaatimce bu süreçler sonunda olması gereken de bireyin isyan edip bağımsızlığını kazanmasıdır. bu zemine sahipse tabii.
  4. en güçsüz bireyini yanlız bıraktığı anda dağılmaya başlayan yapıdır.