1. basitce toplumsal psikolojik bilinç mimarlığı,zihin mimarlığı olarak tanımlanabilir.
  mühendislik toplumlara ve kişilere karşı uygulanabilir.

  toplum mühendisliği strateji, eğitim, pazarlama ,din ,ekonomi ve askeri alanlarda profesyonelce uygulanır.savunmasız grup ve toplumlarda daha hızlı etki göstererek alternatif ve rakip düşünce sistemlerine zihinsel bir duvar ve bilincin şartlandırma yöntemleri ile yayılmasından bahsedilebilir.

  toplumda uzun süreli toplum mühendisliği tekniklerini uygulanması algı, antisosyal kişilik bozuklukları ve dissosiyatif bozukluklara yol açar.bilinçli bir şekilde ortaya çıkarılan bir düşünce veya hareketin gerçekleştirilebilmesi için hayali bir senaryo ile toplumsal olay ve hareketler başlatılabilir.

  toplum mühendisliği bir meslek dalı değildir.farklı sektörlerin bir araya gelmesi ile güç sahipleri tarafından kurgulanır.finans,koruma,iletişim,reklamcılık ve başka araçlar vasıtası ile gerçekleştirilebilir.

  daha çok askeri ve istihbari alanlarda kullanılarak,belli bir grup,zümre,ırk,millet üzerinden fayda sağlanması ile neticelenir.

  toplum mühendisliği insanlık tarihi boyunca,insanların toplu yaşama geçmesinden sonra defalarca kullanılmıştır.

  -soğuk savaş döneminde abd ve sscb'nin başını çektiği iki kutuplu dünyada toplum mühendisliği çeşitli şekillerde söz konusu olmuş ancak her iki kutup da birbirlerini toplumlarını yanlış yönlendirmekle suçlamışlardır.

  -sovyetler birliğinde, çarlık rusyasının toplumsal yapısı yerine yeni sovyet kültürünü getirmek ve ideal sovyet vatandaşı adına kampanyalar düzenlenmiş ve bunun için gazeteler, kitaplar, filmler vs. kullanılmıştır. benzeri uygulamalar çin'de kültür devrimi programında ve kamboçya'da da uygulanmıştır.

  -aynı dönemde abd'de de kitle "özgür dünya" idealiyle ve demokrasi adına hükümetlerinin savaştığına inandırılmış ve aydın çevrelerde komünist avı başlatılmış, kızıllarla işbirliği yaptığına inanılan kişilerin faaliyetleri engellenmiştir.

  -nazi yönetimi altındaki almanya'da da joseph göbbels yönetimi altında kamuoyu oluşturan sofistike yöntemler geliştirilmiştir. bu yöntemler daha sonraki yıllardaki propaganda yöntemleri için de model oluşturmuştur.

  -en ünlü temsilcilerinden birinin theodor w. adorno olduğu frankfurt okulu gibi sosyoloji kuramcıları kitle kültürü gibi bir yeni fenomenin ve bu fenomen çerçevesinde de nazizm gibi örnekleriyle yeni manipülatif bir gücün doğuşunu gözlemlemiş ve üzerinde yorumlarda bulunmuşlardır.

  kaynak
  dickinson, elizabeth (2011-01-13). "the first wikileaks revolution?". foreign policy magazine.
  wikipedia
  http://www.memurlar.net/haber/295220/
  http://e-bergi.com/y/Toplum-Muhendisligi
  serdar kaya - endoktrinasyon