1. "güvenlik ile özgürlük çatışırsa kesinlikle güvenlik kazanır. çünkü güvenlik biyolojik evrim ile ilişkilidir, özgürlük ise toplumsal evrimle. biyolojiyle sosyoloji çatışırsa biyoloji kazanır." üzerinde bolca tartışılması gereken, ender helvacıoğlu tarafından 1 kasım 2015 seçimleri sonrasında yapılmış, bence mükemmel tespit. yazının tamamı şurada
    mesut