1. zenginlerin refah içinde yaşamasını sağlamak.
  abi
 2. bir kesime veya sınıfa dayanarak gelişmek.
 3. toplumun bir amacı olur mu bu bir sorunsaldır.

  yekpare bütüncül bir amacın olması imkansıza yakındır. üstelik zaman, mekan ve duruma göre değişebilir. çünkü toplum içerisinde bir çok farklı kesim, sınıf, fraksiyon, grup, sosyal tabaka vb. ne derseniz parçalılık vardır.

  kanımca mesele, toplumda baskın olan amacı yönlendirebilmek, güdebilmek meselesidir. ya da amacın dayatılan/zorunda kalınan şey olduğuna rıza göstertebilmek yetisine sahiplerce oluşturulabilecek bir algı olması gerekir.

  gene de tüm toplum hiçbir zaman aynı amacı gütmez. amaç/amaçlar algısı; kitleleri etki altına alabilen araçlara sahip kesim/kişilerce edilgen olan, şekle bürünendir.

  belli bir sınıfın çıkarlarını korumak için oluşturulan bir çok kamuflaja sahip olduğu için tavşan gözüne fener tutulmuş misali doğrudan görünemeyen ve toplumun büyük kısımına ait gibi görünen, sömürüye araç olan amaçlar ise sınıf bilincinin/siyasal bilincin oluşmasıyla yapılabilecek mücadelede insani bir amaca dönüştürülebilir.
  ozee
 4. devlet tarafından çoğaltılmak, evet her anlamda.
 5. bilinçli toplumlarda bireyler hep daha fazla eşitlik, refah özgürlük isterler ancak bunun toplumun amacına dönüşmesi için belirli bir rüzgara ihtiyaç vardır.
  yani toplumların ortak amacı olabilir. ancak bu durum büyük güç sahiplerinin işine gelmez ve toplum gibi ortak hareket ettiğinde her alanda muazzam bir güç ortaya çıkaran yapının enerjisini onları saçma ideolojilerle, duyguları ile oynayarak, korkutarak, saçma taraftarlıklarla -şu tv programında şu kazansıncılarla, bu kazansıncılarla-harcar. bilinçsiz toplumlarda ise zaten amaç yoktur ancak aynı taktik yine de düşük dozajda uygulanır ki bu toplumlar zaten en fazla ikinci uykusuna uyanır.
 6. toplumdan topluma elbette değişecek amaçların bütünüdür. kapitalizm ile sosyalizm arasında bir amaç farklılığını belirtirsek; kapitalizm de kısaca toplum sermaya için, burjuva için, onların daha fazla kazanması için vardır elbette. sosyalist toplum duşuncesinde ise sınıf kavramı ortadan kalktığı için ( kapitalist sınıf kavramının yok oluşundan yani burjuvazinin yok oluşundan bahsediyorum ) toplumun amacı daha evrensel oluyor. yani toplumun ve bireyin hayatını en iyi şekilde yaşamasını sağlamak oluyor amaç.
 7. toplumun bir amacı yoktur. en azından bilinçli ve kollektif olarak.
 8. toplumun amacı olmaz. toplumu bir amaç doğrultusunda yönlendirirler. bu yönlendirmelerden ise ne yazık ki toplumun fayda görme ihtimali binde birdir.
 9. amacı olanları amacından etmektir. en azından türkiyede.
 10. "toplum ateştir" - arthur schopenhauer
  "toplum hastalıktır" - friedrich nietzsche
  "toplum yaradır" - john locke
  "toplum sıradanlıktır" - jean paul sartre
  "toplumdan uzaklaştıkça kendine yakınlaşırsın" - platon
  "seni senden alan toplumdur" - tezer özlü

  insanların göçebe yaşam tarzlarını bırakıp tarımın kullanılması ile beraber yerleşik hayata geçmelerinden sonra büyüyen toplulukları, sanayi devrimiyle üretimde makinaların devreye girmesi, tükettiğinden fazla üretip bunu sınıflara yaymak, yönetmek, devam ettirmek, sonsuza kadar büyütmek için kullanan tüm sistemler bütününe, başka bir amaç aramak ilginç doğrusu.