1. bir yapıtın tümünün ya da bir bölümünün orijinal tonalitesinden başka bir tonaliteye aktarımı anlamına gelen terimdir. latince transpotio kelimesinden gelir. başka bir yere nakletmek demektir. geleneksel türk müziğinde bu sözcük yerine göçürme ya da şed sözcükleri kullanılır.
  2. patolojide iki anatomik yapının birbirinin yerine geçmesini anlatmak için kullanılır. örneğin büyük arterlerin transpozisyonunda, aort ile pulmoner arter yer değiştirdiği için sol ventrikülün içindeki kan pulmoner arter üzerinden akciğere, sağ ventrikülün içindeki kan aort üzerinden iç organlara gider. sonuçta kaos kazanır.