1. garibim;
  ne bir güzel var avutacak gönlümü,
  bu şehirde,
  ne de bir tanıdık çehre;
  bir tren sesi duymayagöreyim,
  iki gözüm,
  iki çeşme.