1. kafatasında delik açmak suretiyle yapılan ameliyat. antik çağlarda ağır hastalığa sahip olan kişilerin içine kötü ruhların girdiği sanılırdı. bu kötü ruhların dışarı çıkmaları veya korkutulmaları için, uzun zaman boyu insanlara tedavi amaçlı kullanılmıştır.

    günümüzde asılsız bir tedavi yöntemi olduğu anlaşılmış. yine de bazen kullanılmakta. (bkz: kafa içi basınç artışı)