1. harç ile biribirine tutturularak duvar inşasında kullanılan, pişmiş veya kurutulmuş kil bazlı topraktan elde edilen yapı malzemesi. çoğunlukla dikdörtgenler prizması şeklindedir.