1. tükeniş

  ne bu tükenmişliğimiz daha dün yenilmemişken
  bu bezginliğimiz, eski çağlardan arta kalmış
  o köhne zaman şimdi yitirdiğimiz mi
  nerede o sabırlı ellerle gökyüzüne işlediğimiz nakış

  karanlığımız sönmüşlüğümüzden mi nedendir
  bizi mıhlayan bu duvarlara hangi söz hangi bakış
  yorgun bir el açar şarkısızlığımıza perdeleri
  sallanır yalnızlığında rüzgarın bir ince kamış

  şimdi o adam var yaşamış çokçasına
  saçları, sakalları bütün kılları uzamış
  beklediği ne iyilik ne merhamet tanrıdan
  perde iniyor artık, bir kıyamet bir alkış.